วิธีการใช้งานเว็บไซต์ YouFest

เนื่องจากเราเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมของ “คุณ” ทุกคน ดังนั้นคุณสามารถแก้ไขเว็บไซต์ YouFest นี้ได้อย่างอิสระ โดยต้องล็อกอินก่อน แล้วแก้ไขเว็บไซต์ได้ทันทีโดยกด Edit ที่มุมบน

syntax การเขียนใช้แบบเดียวกับ Wikipedia เนื่องจากใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกัน (MediaWiki)

ระวัง: การสร้างลิงก์ควรตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษเพราะ URL จะได้ไม่ยาว วิธีการลองดูตามลิงก์ในหน้าแรก (กด Edit เพื่อดู source)

ในกรณีที่มีการอภิปราย/สนทนา สามารถลงชื่อของตัวเองโดยพิมพ์ตัว ~ (tilde) 4 ครั้งติดกัน

เกี่ยวกับ YouFest

การที่นิตยสาร TIME ยกให้ “You” หรือ “พวกคุณทุกคน” เป็นบุคคลแห่งปีไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ปัจเจกชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเสพ/สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และมีส่วนร่วมกับปัจเจกชนคนอื่นๆ ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

YouFest (ยูเฟส) จึงมีเป้าหมายจะเป็นเวทีเล็กๆ ที่สำคัญ ที่ให้ปัจเจกชนเหล่านี้ได้มาพบปะสังสรร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนใหม่ ที่มีความสนใจในเรื่องใกล้เคียงกัน อันอาจนำไปสู่การร่วมมือกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนามนุษย์และสังคมต่อไป

ทฤษฎี/แนวคิดที่เป็นประเด็นของการจัดงาน
Peer Production/P2P
Flat World/The World is Flat
Information Technology
กฎของมัวร์
Social Network
Decentralize/Distributed
Long Tail
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (participartory culture)
วัฒนธรรมเสรี (free culture)

งานหน้า

YouCulture – วัฒนธรรมเสรี วัฒนธรรมดิจิทัล
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
YouMedia 2 – สื่อนฤมิต สื่อทางเลือก
เชิญ PR Agency
สถานีโทรทัศน์ภาคประชาชน (People’s Channel) เสนอตัวเป็นช่องทางออกอากาศสด ผ่านอินเทอร์เน็ต
YouBlog
yoUniversity – กลุ่มเด็กมหาลัย (ทำอะไร?)
youNgster – วัยรุ่นตอนต้น (ทำอะไร?)
ไอซีทีเพื่อการพัฒนา – อยากให้ร่วมเปิดวิสัยทัศน์ นักพัฒนารุ่นเก่า ๆ เกี่ยวกับเรื่องราว ICT เพื่อการพัฒนาบ้าง โดยอาจจะต่อไปทาง ประชาไท หรือ ชมรม ICT4D เผื่อจะได้ลดช่องว่างระหว่างวัยได้ เและวิสัยทัศน์ต่องานพัฒนาของขบวนการหนุ่มสาวได้บ้าง ขอบคุณครับ
YouChoice? – คุณเลือกได้

อื่น ๆ

ยินดีรับข้อเสนอและความคิดเห็นอื่น ๆ